Work Smart, Play Smarter!

Смарт център е модерен бизнес комплекс от смесен тип, съчетаващ първокласни офисни пространства "клас А", атрактивни търговски площи и зони за обществено обслужване.

Архитектурното решение на Смарт център е съобразено с модерната насока на развитие на гр. Бургас в последните години. Визията ѝ е Hi Tech, като същевременно съчетава елегантни фасадни конструкции с новаторско технологично изпълнение.

В основата на концепцията е поставен редовият служител, с неговите личностни качества, потребности, начин на мислене, професионални потребности.

Смарт център е "умен", съвремен и модерен, сборното място за софтуер, хардуер, високи технологии и фирми, търсещи своя комфортен офис.

Архитектурният образ се дефинира от ясна геометрия на обемите, оптимално използване на градоустройствените параметри и пространствената организация ня функциите около атриума на сградата. Постигнато е комфортното съчетание между функцията и подхождащата ѝ представителност.

Арх. Столаров

Смарт център е собственост Планекс ЕООД, специализирана в строителството на бизнес и търговски комплекси, обществени, индустриални и жилищни сгради в цялата страна.

Компанията е носител на множество награди за качествено строителство. Сред тях са четири първи награди в националния конкурс „Сграда на годината” за 2003, 2012 и 2013, както и четири номинации в конкурса за 2005, 2010 и 2012г. Фирмата бе обявена за „Строител на 2007” г. от вестник „Строителство Имоти” и заема Второ място в класацията за жилищни сгради и Трето място за нежилищни сгради за 2009г.
Планекс ЕООД заема 5-то място сред строителните фирми в класацията Топ 100 на вестник „Капитал” за 2007 г. В класацията Топ 50+ на Камара на строителите в България от 2006 до 2013 на фирмата са присъдени един бронзов, два сребърни и три златни сертификата. Планекс ЕООД е носител на наградите „Златен отвес” за 2004, 2005, 2006, 2008 и 2013 за Варненска област и получава първи места в конкурсите за 2010, 2011 и 2012 за жилищни, търговски сгради и обекти в социалната сфера, образованието и здравеопазването.

Поддръжката на Смарт център се извършва от PLHome.

booklet-smart-centre-cover

Можете да разгледате брошурата на центъра (на английски език) тук.