Технически параметри

 
 • Централна общообменна вентилационна инсталация;
 • Централна климатична VRF инсталация;
 • Система за сградна автоматизация (ВМS);
 • Система за контрол на достъпа 24/7;
 • Захранване от трафопост в парцела;
 • Авариен източник на ел. захранване - дезелгенератор;
 • Енергоефективно LED осветление;
 • UPS захранване;
 • Двоен под;
 • Структурно окабеляване;
 • Фиброоптична свързаност на сградата;
 • Система за видеонаблюдение и охрана 24/7;
 • Стъклопакети SunGuard High Preformance;
 • Луксозни високо-скоростни асансьори;
 • Пожароизвестителна система;
 • Пожарогасителна инсталация;
 • Централно озвучаване;
 • Телефонна централа с рецепция;
 • Тераси към офисите;
 • Осигурен достъп за хора с увреждания.