Конферентна зала „Смарт“

Конферентна зала 1

Конферентна зала 1

Конферентна зала 2

Конферентна зала 2

Конферентна зала 3

Конферентна зала 3

Конферентна зала 4

Конферентна зала 4

Конферентна зала 5

Конферентна зала 5

Конферентна зала 6

Конферентна зала 6

Конферентна зала 7

Конферентна зала 7

Конферентна зала 8

Конферентна зала 8

Конферентна зала 9

Конферентна зала 9

Конферентна зала 10

Конферентна зала 10

Конферентна зала „Смарт“ е със 190 седящи места, разположена е на площ от 280 м2. Залата е климатизирана и вентилирана, оборудвана с висококачествена техника и предлага богат избор от допълнителни услуги.

Зала „Смарт“ е подходяща за провеждането на разнообразни мероприятия: конференции, конгреси, кръгли маси, общи събрания, презентации, дискусии, работни срещи, обучения, лекции, изложби, семинари, курсове, пресконференции, коктейли и други.

Зала „Смарт“ може да бъде подредена в различни конфигурации, според нуждите на клиента, типа на събитието, броя на участниците и формата на конкретното събитие. Вариантите, които се предлагат са подредба: тип „киносалон“, тип „кръгла маса“, тип „класна стая“, тип „U-образна“ и други. Това е възможност за провеждане на събития с много хора или работа в малки групи и свободно движение.

Техническо оборудване

Зала „Смарт“ предлага на клиентите необходимите технически и презентационни средства: мултимедиен проектор; екрани; компютърна техника; флипчарт; озвучаване; телевизор; лазерна показалка; принтер; интернет; DVD; гардероб.

Зала „Смарт“ предлага и допълнителни услуги, необходими за провеждането на различни мероприятия: симултанен/Консекутивен превод; видеозапис, фотографски услуги, кафе паузи, работни закуски, обеди, вечери и други.

За повече информация или наем на залата, моля обадете се на тел. 0888 221 333 или пишете на ел. поща: info@smartcenter.bg